Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met Pram IT Solutions. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Pram IT Solutions met persoonsgegevens omgaat.
 

Waarom we uw persoonsgegevens hebben nodig

Pram IT Solutions verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Om u te kunnen bellen/e-mailen/aanschrijven indien dit benodigd is voor de uitvoering van onze dienstverlening.
Om u te informeren over wijzigingen in wetgeving en onze producten & dienstverlening.
Voor verzending van onze nieuwsbrieven en mailingen met relevante content omtrent trends, nieuwsitems en adoptie van onze producten & diensten.
In het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst
 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Pram IT Solutions kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze producten en diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Pram IT Solutions verstrekt. Pram IT Solutions kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Hoe lang en waar we uw gegevens bewaren

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of andere mailings, bewaart Pram IT Solutions uw persoonsgegevens tot maximaal een jaar nadat u zich heeft afgemeld voor deze nieuwsbrief of mailing. Pram IT Solutions bewaart daarnaast uw gegevens zolang dat in het kader van de met u of uw bedrijf gesloten overeenkomst(en) noodzakelijk is tenzij er een administratieve of wettelijke bewaarplicht geldt in welk geval Pram IT Solutions de gegevens gedurende die termijn al bewaren.

Gegevens delen met anderen

Pram IT Solutions verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Pram IT Solutions bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de leverancier van onze software’s, mailprovider en hostingpartij). Met organisaties die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen als wij zelf hanteren.
 

Websitebezoek in kaart brengen

Op de website van Pram IT Solutions worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden verzameld door het gebruik van cookies en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Pram IT Solutions gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren en om bezoekers van zo relevant mogelijke content te voorzien. Al deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 

Google Analytics

Pram IT Solutions maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website www.pram-it.nl gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Pram IT Solutions te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
 
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Pram IT Solutions heeft hier geen invloed op. Pram IT Solutions heeft Google geen toestemming gegeven om via Pram IT Solutions verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Links

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, is Pram IT Solutions niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website(s) of voor de manier waarop deze website(s) met persoonsgegevens omgaan. Pram IT Solutions adviseert u altijd de privacyverklaring van de betreffende website(s) te lezen.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Pram IT Solutions zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, op uw verzoek reageren. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Beveiligen

Pram IT Solutions neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende (beveiligings-)maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.
 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Pram IT Solutions via [email protected].
De website www.pram-it.nl is eigendom van Pram IT Solutions.
 

Wijzigen Privacyverklaring

Pram IT Solutions behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient derhalve aanbeveling om deze verklaring geregeld/periodiek te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.